AMA’s kinderen

AMA’s kinderen

Bop gaat AMA’s helpen om via de digitale snelweg sneller te integreren.

AMA’s zijn minderjarige kinderen die zonder ouders of familie naar Nederland komen om asiel aan te vragen. De afkorting AMA staat voor alleenstaand minderjarig asielzoeker. Deze kinderen kunnen door de regering niet uitgezet worden omdat ze minderjarig zijn. Ze hebben vaak heel veel mee gemaakt voordat ze in Nederland komen.

Sociale ontwikkeling van ama’s loopt vaak erg achter op die van hun Nederlandse leeftijdsgenoten. De ama’s spreken allereerst onze taal niet wat heel veel contactproblemen oplevert. De cultuur vaak totaal anders dan die in hun eigen land, wat hen vaak onzeker maakt. Ook kunnen zij moeite hebben met het vertrouwen van andere mensen. Ama’s die al vanaf jongs af in situaties geleefd hebben waarbij ze niet veilig waren missen vaak een heleboel sociale vaardigheden zoals contacten maken en onderhouden (mensen aanspreken, weten hoe vriendschappen in elkaar zitten et cetera). AMA’s die in hun land wel de kans hebben gehad sociale vaardigheden op te doen komen er hier vaak achter dat die totaal verschillen van de Nederlandse vaardigheden. Zo zijn er een heleboel details die hun sociale ontwikkeling beïnvloeden.

Stichting Bop geeft de AMA’s in samenwerking met zijn partners een gratis tablet om zo het geleerde in praktijk te kunnen brengen.

Steun dit project https://www.pifworld.com/nl/projects/Soh9cqyNk8I/ama-s-online/about

Date

19 February 2016

Tags

Stichting BOP

Heeft u een vraag, neemt u contact via social media.

Adres

Guntersteinweg 377,Den Haag

070 – 308 55 31

info@stichting-bop.nl

Ma - Vr: 9:30 - 16:00

Handige Links

BOP Feesten

Designed & Developed with By Ferry Amir