SROI

Sociaal Return on Investment (SROI), is een methodiek voor het meten van sociale en maatschappelijke waarden, die voortvloeien uit een investering met als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met de Social Return on Investment eis helpen organisaties en ondernemers, die in opdracht van de gemeenten werk uitvoeren, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan of stageplek. Met ingang van 1 juli 2011 neemt de overheid bij inkopen en aanbestedingen “social return” als contractvoorwaarde op. Dit houdt in dat organsiaties bij aanbestedingen boven de € 250.000 verplicht worden gesteld om 5% van het gemeentelijke aanbestedingsbedrag in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidmarkt. Wanneer organisaties zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, zal de gemeenten het bedrag dat besteed had moeten worden aan de inzet van personeel uit de doelgroep, ingehouden op de betaling of teruggevorderd worden. De SROI verplichting is een contractvoorwaarde die vanuit de gemeenten wordt gesteld wordt bij het gunnen van een opdracht middels het aanbestedingsproces. De banenafspraak die vanuit de Participatiewet wordt gesteld geldt niet alleen bij een aanbesteding, maar is voor elk bedrijf met meer dan 25 werknemers van toepassing.


De doelgroep die in aanmerking komen voor Social Return on Investment bestaat uit:

• ingeschreven werkzoekenden, al dan niet met een uitkering op grond van de Participatiewet
• PRO/VSO leerlingen
• MBO leerlingen die een stageplek (BOL) of werkplek (BBL) zoeken
• mensen die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening
• mensen met een WIA of Wajong uitkering
• personen die beschut werk verrichten als bedoeld in de Participatiewet
• 55 plussers

Organisaties kunnen de uitvoeringseis voor Social Return on Investment over een contractperiode van 2 jaar realiseren. De Social Return on Investment eis kan op verschillende manieren worden ingevuld door middel van instroom, opleiden en mobiliteit. Deze drie mogelijkheden dienen te leiden tot een vervulling van in totaal 100% van de Social Return on Investment eis.


Gemeente Den Haag
Voor de invulling en realisatie van alle afspraken in het kader van Social Return on Investment, maakt de gemeente Den Haag gebruik van WIZZR (webbased systeem), het contractmanagement systeem voor Social Return on Investment. In het WIZZR worden afspraken geregistreerd en gemonitord, die tussen de gemeente Den Haag als opdrachtgever en organisaties als opdrachtnemer zijn gemaakt. Voor de waardering van de inzet, maakt de gemeente Den Haag gebruik van een zogenoemde bouwblokkenmodel.

 

Terug Naar Page Bedrijven

Heeft u een vraag, neemt u contact via social media.

Adres

Guntersteinweg 377,Den Haag

070 – 308 55 31

info@stichting-bop.nl

Ma - Vr: 9:30 - 16:00

Handige Links

BOP Feesten

Designed & Developed with By Ferry Amir