Aanbesteding

Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen.

In die offertes staat onder andere welke prijs het bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt. Op een voorafbepaalde datum sluit de inschrijving en selecteert de opdrachtgever het bedrijf dat de opdracht krijgt. Het verlenen van de opdracht aan een van de bedrijven wordt gunning genoemd. Het doel van het aanbestedingsbeleid is tweeledig: zowel om concurrentie tussen de bedrijven (aanbieders) te stimuleren, als om alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans te geven de opdracht te verkrijgen.

De opdracht kan zijn:

• een ‘werk’, bijvoorbeeld het bouwen van een fysiek bouwkundig of civieltechnisch object zoals gebouw of tunnel, doorgaans op basis van een bestek

• een ‘dienst’, bijvoorbeeld het uitvoeren van een verhuizing, het verlenen van juridisch advies of het uitvoeren van een ingenieursopdracht;

• een ‘levering’, bijvoorbeeld het leveren van (een partij) goederen, bijvoorbeeld koffieautomaten of auto’s.

Bij aanbesteding gaat het meestal om relatief grote opdrachten. Bij kleinere opdrachten wordt meestal een beperkt aantal leveranciers of aannemers uitgenodigd om een offerte te doen. Dit noemt men wel ‘onderhands aanbesteden’. Aanbesteden wordt ook als een manier gezien van kostenbesparing (bijvoorbeeld wanneer verschillende kleine opdrachten kunnen worden samengevoegd).

Aanbesteding wordt vooral door overheidsinstanties toegepast. Daarvoor zijn twee redenen:

• Overheidsinstanties verlenen vaak grote opdrachten (bijvoorbeeld wegenaanleg).

• Overheidsinstanties moeten hun uitgaven publiek verantwoorden. Door een heldere aanbestedingsprocedure toe te passen, kunnen ze aannemelijk maken dat ze de opdracht integer aanbesteden, niet een te hoge prijs betalen. De procedure voor aanbesteding voor de overheid is vastgelegd in wet- en regelgeving..

Heeft u een vraag, neemt u contact via social media.

Adres

Guntersteinweg 377,Den Haag

070 – 308 55 31

info@stichting-bop.nl

Ma - Vr: 9:30 - 16:00

Handige Links

BOP Feesten

Designed & Developed with By Ferry Amir